Menu
en-USel-GR
+30 211 1139420-1

Διαδικτυακά Πρακτορεία Τουρισμού

Για τους Online Travel Agents έχουμε αναπτύξει ένα ενιαίο σύστημα λογισμικού που αυτοματοποιεί την λήψη online κρατήσεων και τις επακόλουθες CRM και back office λειτουργίες.

 1. Πλατφόρμα ενοποίησης XML προμηθευτών και ηλεκτρονικής διανομής - XML out API:  • συγκέντρωση και ενοποίηση προϊόντων (Air tickets, Hotels, Cars, Excursions, Transfers, Cruises) από τους third party on line consolidators & GDS, Suppliers (XML in)
  • ομογενοποίηση των consolidated προϊόντων με τα δικά σας προϊόντα (own contracts)
  • διάθεσή τους στα Β2Β & Β2C κανάλια, σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας (XML out API)
  • δημιουργία κόμβου διανομής hosted σε data center (ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας) με transparent & failover bidirectional επικοινωνία με το nsTravel™ - ERP (μεταφορά διαθεσιμοτήτων και τιμών από το backoffice στο Hub και των κρατήσεων από το Hub στο backoffice)
  • διασύνδεση των CRM διαδικασιών με το Portal μέσω XML μηνυμάτων & web services. Έτσι το CRM γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία εξασφαλίζει live επικοινωνία με τον πελάτη.
  • Χρησιμοποιώντας το nsHub™ XML out API οι εταιρείες έχουν την ευελιξία να δημιουργήσουν custom travel portals με δική τους ομάδα web developers.
 2. Πλατφόρμα ηλεκτρονικών κρατήσεων – Internet Booking Engine: nsTIS™

  Το nsTIS™ - IBE διασυνδέεται με το nsHub™ XML out API ώστε να ενσωματώσει τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  • Υποσύστημα B2B:

   • Μηχανές κρατήσεων για Β2Β πελάτες για τα προϊόντα:

    • Hotel,
    • Transfer,
    • Excursion,
    • Rent a Car,
    • Cruises,
    • Packages,
    • Air tickets etc.
   • Περιοχή πληροφόρησης για τους Β2Β πελάτες από την οποία αντλούν πληροφόρηση για τις κρατήσεις που έχουν πραγματοποιήσει ενώ τους παρέχεται δυνατότητα ακυρώσεων κλπ.
   • Υποστήριξη ποικίλων τρόπων πληρωμών και διασύνδεση με payment gateways
  • Υποσύστημα B2C:

   • Μηχανές κρατήσεων για τα παραπάνω προϊόντα
   • Διασύνδεση με CMS για την παραμετροποίηση της εμφάνισης του B2C travel portal.
   • Διασύνδεση με Social media platforms
   • Διασύνδεση του B2C site με το nsTravel™ - CRM υποσύστημα για την αποτελεσματική διαχείριση της σχέσης με την πελατεία σε επίπεδο marketing (campaigns, newsletters, document templates) και εξυπηρέτησης (complaints, surveys, loyalty programs)
   • Υποστήριξη ποικίλων τρόπων πληρωμών και διασύνδεση με payment gateways
  • Υποσύστημα B2E:

   • Μηχανές κρατήσεων για τα παραπάνω προϊόντα εξειδικευμένες για τα στελέχη πωλήσεων των τουριστικών γραφείων
 3. Πλατφόρμα CRM: nsTravel™ - CRM  • Συνδρομή σε newsletters
  • Template εγγράφων
  • Διαχείριση και τμηματοποίηση πελατείας
  • Σχεδιασμόs και εκτέλεση καμπανιών, με δυναμική δημιουργία λιστών βάσει των δεδομένων του ERP & CRM
  • Διαχείριση προγραμμάτων Loyalty
  • Διαχείριση αιτημάτων εξυπηρέτησης, παραπόνων
  • On line chatting
  • Διαχείριση ερωτηματολογίων
  • CRM & Google analytics integration. Δυνατότητα ενοποίησης των δεδομένων από το Google analytics με τα δεδομένα του CRM&ERP ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της online παρουσίας της.

  Λόγω του ότι τα προϊόντα αποτελούν ενιαία πλατφόρμα, το CRM επιτελεί τις παραπάνω διαδικασίες έχοντας πλήρη διαλειτουργικότητα με τα δεδομένα του backoffice. Έτσι η εταιρεία μπορεί να προσεγγίζει τους πελάτες ανάλογα με τις επιθυμίες - προφίλ τους και την προηγούμενη συμπεριφορά όπως αναλυτικά καταγράφεται στο Backoffice.

 4. Πλατφόρμα back office nsTravel™ - ERP :  • Διαχείριση του inventory (contracted - ίδιο προϊόν) και channel management (XML Sources)
  • Διαχείριση πελατών και προμηθευτών
  • Σχεδιασμό και κοστολόγηση πακέτων
  • Διαχείριση της εμπορικής πολιτικής
  • Τιμολόγηση πωλήσεων και cost control
  • Διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων (ταμεία, αξιόγραφα, τραπεζικοί λογαριασμοί, πιστωτικές κάρτες)
  • Διαχείριση κρατήσεων για

   • Ξενοδοχεία
   • Εισιτήρια (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά)
   • Πακέτα
   • Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
   • Μεταφορές
   • Κρουαζιέρες κλπ
  • Διασύνδεση με GDS για αυτόματη εισαγωγή εισιτηρίων
  • Διαχείριση του BSP
  • Διαχείριση εγγράφων και επικοινωνία με το outlook
  • Οικονομική διαχείριση
   • Γενική λογιστική
   • Κέντρα κόστους
   • Πάγια
   • Αυτόματη έκδοση επιταγών
   • Πρόταση πληρωμών
   • Open items
   • Debt collection

  Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα back office εξασφαλίζει:

  • Εργασία σε ενιαίο περιβάλλον, όπου όλοι οι χρήστες μπορούν να εργαστούν στην ίδια εφαρμογή και να χρησιμοποιούν μία βάση δεδομένων η οποία περιέχει όλη την πληροφορία για τις καθημερινές λειτουργίες.
  • Εξάλειψη της ανάγκης πολλαπλής καταχώρησης δεδομένων, αφού τα δεδομένα που εισάγονται στο σύστημα εξυπηρετούν τις back-office και τις front-office λειτουργίες.
  • Αυτοματοποιημένη επικοινωνία με τους προμηθευτές για αποστολή vouchers, rooming lists, confirmations, κλπ.
  • Μείωση της χειρόγραφης εργασίας, δεδομένου ότι το back - office σύστημα περιέχει προκατασκευασμένα σενάρια τα οποία χρησιμοποιούνται σαν πρότυπες εγγραφές, καθώς και τη δυνατότητα επισύναψης εγγράφων σε νευραλγικές οντότητες, όπως Πελάτες και Φάκελοι.
  • Μείωση των σημείων αποτυχίας λόγω ανθρώπινου λάθους, αφού το back office σύστημα ενεργοποιεί λογικούς, λειτουργικούς ακόμα και διαχειριστικούς ελέγχους που ελαχιστοποιούν την πιθανότητα λανθασμένης εισαγωγής δεδομένων.
  • Δυνατότητα εφαρμογής τιμολογιακής πολιτικής, με μαζική ενημέρωση τιμοκαταλόγων πώλησης βάσει των τιμών αγοράς.
  • Αυτοματοποίηση των λογιστικών εγγραφών και η ύπαρξη πολλαπλών αναφορών ελέγχου, εκμηδενίζουν τα περιθώρια λαθών των χρηστών.
  • Μείωση του χρόνου εσωτερικού ελέγχου, δεδομένου ότι οι πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλα τα σχετικά τμήματα.
  • Βοήθεια Λήψης αποφάσεων μέσω του MIS που παρέχει γκάμα οικονομικών και εμπορικών αναφορών και καλύπτει κάθε πτυχή της επιχειρησιακής δραστηριότητας.

  Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που επιτυγχάνεται μέσω της ενιαίας πλατφόρμας αποσκοπεί:

  • Στην μείωση του λειτουργικού κόστους.
  • Στην αύξηση των πωλήσεων και ικανοποίηση των πελατών με χρήση τεχνικών προσωποποιημένης προσέγγισης.
  • Στην αυτοματοποίηση της καθημερινής εργασίας του προσωπικού.
  • Στον καλύτερο συντονισμό των τμημάτων.
  • Στην αποτελεσματική πληροφόρηση της διοίκησης.

Ζητήστε demo

Προγραμματίστε μια συνάντηση

Επικοινωνία