Menu
en-USel-GR
+30 211 1139420-1

Πρακτορεία Εισερχόμενου Τουρισμού / DMCs

Για τα τουριστικά γραφεία εισερχόμενου τουρισμού και εταιρείες διαχείρισης τουριστικών προορισμών έχουμε δημιουργήσει την ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού nsTravel™ - ERP + nsHub™ + nsTIS™ + nsTIS™ - Mobile με στόχο την μηχανογράφηση των Back office operations και την ηλεκτρονική διανομή των τουριστικών προϊόντων.

Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που επιτυγχάνεται μέσω της ενιαίας πλατφόρμας αποσκοπεί:

Στην μείωση του λειτουργικού κόστους.

Στην αύξηση των πωλήσεων και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών.

Στην αποτελεσματική διεκπεραίωσης της καθημερινών εργασιών του προσωπικού.

Στον καλύτερο συντονισμό των τμημάτων.

Στην αποτελεσματική πληροφόρηση της διοίκησης.

Πλατφόρμα back office: nsTravel™ – ERP)

Διαχείριση Υπηρεσιών/Προϊόντων

Διαχείριση Συναλλασσομένων

Πελάτες

Προμηθευτές

Τιμοκατάλογοι Αγοράς/Πώλησης

Διαχείριση Κρατήσεων

Διαχείριση Συμβολαίων - Δωματίων

Διαχείριση Traffic

Διαχείριση Εκδρομών

Τιμολόγηση Πωλήσεων

Τιμολόγηση - Αγορών (Cost Control)

Χρηματικά Διαθέσιμα

°

Αξιόγραφα

°

Διαχείριση Ταμείων

°

Διαχείριση Τραπεζών

°

Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών

Γενική Λογιστική

Κέντρα Κόστους

Πάγια

Έκδοση Μηχανογραφημένων Επιταγών

Πρόταση Εισπράξεων-Πληρωμών

Open Items

MIS

Μέσω των παραπάνω υποσυστημάτων τα πρακτορεία εισερχόμενου τουρισμού επιτυγχάνουν:

Διαχείριση συμβολαίων αγοράς και πώλησης δωματίων (Allotment, Commitment). Δημιουργία αποθήκης δωματίων, με αυτόματη δέσμευση αυτών κατά την καταχώρηση της κράτησης και ταυτόχρονη ενημέρωση του χρήστη εάν υπάρχει ή όχι διαθέσιμο δωμάτιο.

Γραφικό πλάνο κρατήσεων:

Παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο οι κρατήσεις που έχουν καταχωρηθεί στα δωμάτια του ξενοδοχείου, αλλά και οι on request κρατήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να τις τοποθετήσει χειροκίνητα (drag and drop) σε ελεύθερα δωμάτια, ενημερώνοντας αυτόματα και την αντίστοιχη κράτηση.

Διαχείριση κρατήσεων για FIT και Groups.

Διαχείριση ημερήσιου προγράμματος μεταφορών:

Για αφίξεις – αναχωρήσεις και εκδρομών. Χρησιμοποιείται χαρτογράφηση της γεωγραφικής περιοχής, των ενδιάμεσων στάσεων και των πιθανών διαδρομών που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τις μετακινήσεις του τελικού πελάτη. Η διαχείριση βασίζεται σε πραγματικές διαδρομές, που το σύστημα προτείνει αυτόματα, βελτιώνοντας την ποιότητα εργασίας του χρήστη και την αποτελεσματικότητα του τμήματος κίνησης της εταιρείας, εκμηδενίζοντας ταυτόχρονα την πιθανότητα λάθους.

Εφαρμογής τιμολογιακής πολιτικής:

Μαζική ενημέρωση τιμοκαταλόγων πώλησης βάσει των τιμών αγοράς.

Import για αυτόματη καταχώριση κρατήσεων από Tour Operators:

Αυτόματη μαζική καταχώρηση κρατήσεων των Tour Operators με τη βοήθεια μηχανισμού import, με αυτόματη επιλογή τιμών και δέσμευση δωματίων από τα συμβόλαια που έχουν καταχωρηθεί.

Αυτοματοποιημένη επικοινωνία με τους προμηθευτές για αποστολή vouchers, rooming lists, confirmations, κλπ.

Σχεδιασμό και την διεκπεραίωση τοπικών εκδρομών:

Ευελιξία τιμολογιακής πολιτικής, συλλογή των χρημάτων από τους reps με εκκαθαρίσεις και πλήθος στατιστικών αναφορών.

Σύνδεση με λογιστική:

Η σύνδεση των εμπορικών διαδικασιών με την λογιστική, παρέχει την δυνατότητα ελέγχου σε 2 επίπεδα. Παράλληλα ο τρόπος παρακολούθησης πελατών/ προμηθευτών μέσω εμπορικής διαχείρισης δίνει την δυνατότητα πολλαπλών κατηγοριοποιήσεων τους και εξαγωγή πολλών διαφορετικών αναφορών σε πολλαπλά επίπεδα.

Αυτοματοποίηση λογιστικών εγγραφών:

Η αυτοματοποίηση των λογιστικών εγγραφών και η ύπαρξη πολλών αναφορών ελέγχου, εκμηδενίζουν τα περιθώρια λαθών των χρηστών.

Eξαγωγή πολύ-επίπεδης πληροφόρησης για όλες της μορφές δραστηριότητας της επιχείρησης:

Μέσω του MIS παρέχεται γκάμα οικονομικών και εμπορικών αναφορών που καλύπτει κάθε πτυχή της επιχειρησιακής δραστηριότητας και βοηθά στην λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων.

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διανομής τουριστικών προϊόντων: nsHub™ – XML in & out API)

Μέσω του nsHub™ τα προϊόντα που διαχειρίζεται η εταιρεία από το Backoffice (ξενοδοχεία, μεταφορές, εκδρομές, αυτοκίνητα κλπ) μπορούν να συγκεντρωθούν σε κεντρικό κόμβο μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα διανομής σε Β2Β και B2C κανάλια:

Είτε με την τεχνολογία XML API,

Είτε με την B2B πλατφόρμα ή B2C site μέσω του προϊόντος nsTIS™ - IBE.

Ο κόμβος διανομής nsHub™ (για λόγους performance, υψηλής διαθεσιμότητας, και ασφάλειας) φιλοξενείται σε διαφορετικό Server σε κάποιο Data Center και επικοινωνεί απρόσκοπτα με το nsTravel™ - Backoffice.

Το nsHub™ εξασφαλίζει επίσης:

Την αγορά προϊόντων από third party on line consolidators & GDS, (XML in)

Την ομογενοποίηση με τα contracted προϊόντα της εταιρείας

Σε περίπτωση που είναι επιθυμητός ο εμπλουτισμός των προϊόντων της εταιρείας.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικών κρατήσεων & προβολής τουριστικών προορισμών: nsTIS™

Το nsTIS™ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Υποσύστημα B2B:

Μηχανές κρατήσεων για Β2Β πελάτες για τα προϊόντα:

Hotel,

Transfer,

Excursion,

Rent a Car,

Cruises,

Packages,

Air tickets etc.

Περιοχή πληροφόρησης για τους Β2Β πελάτες από την οποία αντλούν πληροφόρηση για τις κρατήσεις που έχουν πραγματοποιήσει ενώ τους παρέχεται δυνατότητα ακυρώσεων κλπ.

Υποστήριξη ποικίλων τρόπων πληρωμών και διασύνδεση με payment gateways

Υποσύστημα B2C:

º

Μηχανές κρατήσεων για τα παραπάνω προϊόντα

º

Διασύνδεση με CMS για την παραμετροποίηση της εμφάνισης του B2C travel portal.

º

Διασύνδεση με Social media platforms

º

Διασύνδεση του B2C site με το nsCRM υποσύστημα για την αποτελεσματική διαχείριση της σχέσης με την πελατεία σε επίπεδο marketing (campaigns, newsletters, document templates) και εξυπηρέτησης (complaints, surveys, loyalty programs)

º

Υποστήριξη ποικίλων τρόπων πληρωμών και διασύνδεση με payment gateways

Application για online πώληση εκδρομών από mobile devices

Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα στους πωλητές να προβαίνουν σε online πώληση εκδρομών από τις φορητές συσκευές που διαθέτουν.

Ζητήστε demo

Προγραμματίστε μια συνάντηση

Επικοινωνία